Tylko dla Katolików

KOŚCIÓŁ

„Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony,
a którym jest Jezus Chrystus.” (1 List do Koryntian 3,11)

Kiedy Jezus zapytał Swych uczniów, jakie mają o Nim zdanie, apostoł Piotr odpowiedział: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Jezus, chwaląc Piotra, rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły Ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą” (Ewangelia Mateusza 16,16-18).

Co to za „skała”, na której zbudowany jest Kościół? Niektórzy mówią, że jest nią Piotr, inni uważają, iż jest nią wyznanie Piotra: „Ty jesteś Mesjasz”.

Kościół jest zbudowany na Piotrze, na innych apostołach i na prorokach (jak naucza Paweł w Liście do Efezjan 2,20), bowiem jest zbudowany na jego nauczaniu o Chrystusie. Jednakże rzymskokatolickie twierdzenie, że Kościół jest zbudowany na Piotrze, ponieważ on został uczyniony jego uniwersalnym biskupem, jest po prostu fałszywe. Nawet będąc wybitnym apostołem, w Nowym Testamencie Piotr nie był uznawany za głowę całego Kościoła. Watykan naucza, że Piotr jest „najwyższym pasterzem Kościoła” (katechizmowy paragraf 857); ale sam Piotr nie zgodziłby się z tym stwierdzeniem, ponieważ on nazywa „Najwyższym Pasterzem” Jezusa Chrystusa (1 List Piotra 5,4).

„Skała” mogłaby się odnosić do wyznania Piotra o Chrystusie, Synu Boga, jak nauczał Święty Augustyn. Nawet katolicki katechizm przyznaje, że takie znaczenie jest poprawne: „Poruszeni łaską Ducha Świętego i zbawieni przez Ojca, wierzymy i wyznajemy co do Jezusa: <<Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego>>. To na skale tej wiary, wyznanej przez Piotra, Chrystus zbudował swój Kościół” (paragraf 424).

Nie potrzebujemy watpic co do podstawowych spraw dotyczacych Kosciola, bowiem Biblia dostarcza nam jasnych odpowiedzi.

  1. Kto jest głową Kościoła?
    „Chrystus – Głową Kościoła” (List do Efezjan 5,23).

  2. Jaki jest fundament Kościoła?
    „Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus” (1 List do Koryntian 3,11).

  3. Istnieje inna Skała poza Chrystusem?
    „Czy jest jaki Bóg oprócz Mnie? Albo inna Skała? – Ja nie znam takiego!”(Księga Izajasza 44,8).

Kosciolem Jezusa Chrystusa jest cale zgromadzenie Jego ludu, który On nabyl z wszystkich narodów swiata za cene wlasnej krwi. Jest swiety, poniewaz jego czlonkowie zostali uswieceni przez krew Chrystusa i posiadaja tego samego Ducha Swietego. Jest apostolski, poniewaz podaza za nauczaniem apostolów, jak zostalo ono zarejestrowane w Biblii.

Kazde lokalne zgromadzenie chrzescijan, którzy wierza i sa posluszni nauczaniu biblijnemu, jest czescia jedynego Kosciola Jezusa Chrystusa.

home   Nastepny

Tylko dla Katolików