Tylko dla Katolików

EWANGELIA

„Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego” (List do Rzymian 1,16).

Drogi przyjacielu, Biblia powiada, że jest „postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (List do Hebrajczyków 9,27). Wkrótce twoje krótkie życie dobiegnie końca. Tymczasem śmierć nie jest końcem, bowiem będziesz musiał stanąć przed Bożym sądem. Oczekuje na ciebie jedno z dwóch przeznaczeń: wieczna kara w piekle lub życie i wieczna radość w niebie.

Wiele osób nie wie o tej prawdzie, ponieważ przejmują się wyłącznie swymi interesami i przyjemnościami. Inni myślą, że „są wystarczająco dobrzy”, więc nie mają powodu, aby czymkolwiek się przejmować, gdy tymczasem jeszcze inni sądzą, iż Bóg nie wyśle nikogo do piekła, bo jest On Bogiem kochającym.

Wszystkie te próżne wymówki będą nieużyteczne, kiedy staniesz przed Sędzią świata. Czy już jesteś przygotowany na ten dzień? Jesteś gotowy? Wszystko zależy od tego, czy wierzysz lub odrzucasz prawdziwą Ewangelię Chrystusa.

Prawdziwa i fałszywa Ewangelia

Apostoł Paweł, kiedy pisał list do Galatów, znajdował się w sposób widoczny w wielkiej rozterce i trwodze. W grę wchodziła Boża chwała i zbawienie człowieka. Szli za nim fałszywi nauczyciele, którzy wypaczali głoszoną przez niego Ewangelię. Nie zaprzeczali wprost wierze w Chrystusa lub łasce Bożej. Oni po prostu dodawali obrzęd obrzezania i posłuszeństwo Prawu Mojżeszowemu jako warunek akceptacji przez Boga. Tymczasem apostoł Paweł uznawał ich nauczanie za „inną ewangelię”. Pisze: „Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty!” (List do Galatów 1,6-8).

Jeśli apostoł Paweł uważał, że przez dodanie do wiary Bożego prawa i obrzezania unieważniało się Ewangelię to, jaki jest sąd biblijny o ewangelii Kościoła Rzymskokatolickiego? Ewangelią Rzymu jest wiara wraz z uczynkami, łaska wraz z zasługami, Chrystus wraz z kościołem, z chrzcielną regeneracją, pokutą, mszami, różańcem, odpustami, Maryją, czyśćcowym cierpieniem, i tak dalej. Apostoł zwraca uwagę tym, którzy przystępując do wiary w Pana szukają swego usprawiedliwienia w obrzędach ( dziś sakramentach) lub uczynkach, że znajdują się rozdzieleni od Chrystusa, i dlatego On nie mógłby być im w żaden sposób użyteczny (nawiązanie do Listu do Galatów 5,2-4).

Nawróć się i uwierz w Ewangelię

Zwracamy się do Ciebie, nasz drogi przyjacielu i błagamy cię w imię Chrystusa: pojednaj się z Bogiem. Uznaj się za niegodnego grzesznika i za buntownika wobec Suwerennego Boga. Przyznaj się wobec Sędziego Ziemi, że jesteś winnym i należy ci się wieczna kara w piekle, ponieważ cokolwiek uczyniłbyś, nie byłoby wystarczające, by mogłoby być zapłatą za twoje grzechy.

Jednakże nie wpadaj w rozpacz; popatrz na Boga wszelkiej łaski i miłosierdzia. Przestań wierzyć w siebie samego, w własne uczynki i zasługi. Zbawienie należy do Pana; odkupienie jest Jego dziełem; a wszelka chwała należy wyłącznie do Niego. Nie wierz w żaden kościół, w Maryję, w świętych, w ludzkiego kapłana, w ofiarę mszy lub w niewyobrażalny czyściec.

Wierz całkowicie i wyłącznie w Chrystusa, w Syna Bożego, który jest jedynym Pośrednikiem, jedynym Najwyższym Kapłanem, który oddał samego Siebie jako zupełnie wystarczającą ofiarę będącą zapłatą za grzechy należącego do Niego ludu. Tym, którzy wierzą w Chrystusa, Biblia powiada: „W Nim (Chrystusie) mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski” (List do Efezjan 1,7).

Niechaj Pan będzie wobec ciebie miłosierny i obdarzy cię łaską nawrócenia, abyś mógł odsunąć się od wypaczonej „ewangelii” rzymskiego katolicyzmu. Niechaj Bóg obdarzy cię darem wiary, odpoczynkiem w Chrystusie, Swoim Synu, i przywilejem służenia Mu przez wszystkie dni twojego życia, dopóki oczekujemy na Jego powrót w celu zabrania nas do domu.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące zbawienia - proszę, napisz do nas.
Obiecujemy odpowiedzieć ci szczerze w oparciu o Biblię.

home   email

Tylko dla Katolików